Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

Vieta: Izglītības pārvalde
Atbildīgais: G. Auza, L. Vilcāne

Mērķauditorija: izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

Atgriezties