Microsoft IT akadēmija

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Mērķauditorija: 12. klašu skolēni

Atgriezties