Snieguma līmeņu apraksti atbilstoši kompleksam sasniedzamajam rezultātam

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties