Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas video priekšnesumu konkurss

Zemgales reģiona attīstības centrā (ZRKAC) 7. aprīlī notika Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas video priekšnesumu konkurss 1. – 12. klasei. Konkursa organizatori ir Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar ZRKAC, Jelgavas izglītības pārvaldi un izglītības iestādēm. Šogad konkursa pirmajā. kārtā piedalījās 23 dalībnieki no Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas 4. sākumskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas Pārlielupes pamatskolas un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. Saistībā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem tas jau otro gadu tiek organizēts video formātā.

Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija jāsaista ar skolēna spēju autora vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim laikam aktuālām tēmām. Vairāki konkursanti bija izvēlējušies Imanta Ziedoņa pasakas un dzeju. Skanēja arī Raiņa, Friča Bārdas, Austras Skujiņas, Annas Sakses, Ojāra Vācieša, Klāva Elsberga, Pētera Brūvera, Ineses Zanderes, Māras Zālītes, Kārļa Vērdiņa, Annas Velēdas Žīgures, Noras Ikstenas, Ievas Samauskas u.c. latviešu autoru dzeja un proza. No ārzemju literatūras pārstāvēti bija tādi autori kā: Hanss Kristiāns Andersens, Astrīda Lindgrēna, Paulu Koelju, Ķēstuts Kasparavičs.

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas vērtējumu dalībniekiem tika piešķirti augstākās pakāpes diplomi, I, II, III pakāpes diplomi un pateicības.

Uz Skolēnu skatuves runas video priekšnesumu konkursa otro kārtu tika izvirzīti skolēni, kuri saņēma augstākās pakāpes diplomus: 1. klases grupā – Viesturs Bolmanis (Jelgavas 4. vidusskola), 2. – 3. klašu grupā – Adrians Fedorjaks (Jelgavas 4. vidusskola), 4. – 6. klašu grupā – Ieva Sauka (Jelgavas 4. sākumskola), 7. – 9. klašu grupā – Markuss Kabaks (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija), Marta Brakanska (Jelgavas Centra pamatskola), 10. – 12. klašu grupā – Viesturs Stankevičs un Evelīna Annija Belozerova (Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija).

Konkursa dalībnieku skatuves runas iemaņas profesionāli vērtēja eksperti: režisors, Jelgavas koncertzāles “Mītava” vadītājs Sandis Kalniņš, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas teātra un Jelgavas Latviešu biedrības režisore Aija Treija, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra dalībniece, Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja vadītāja Elīna Skutele un stāstniece, Jelgavas Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības speciāliste Andra Poota.

Priekšnesumi tika vērtēti pēc šādiem skatuves runas vērtēšanas kritērijiem: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

Eksperti izteica atzinību par skolēnu drosmi un vēlēšanos uzstāties un priecājās par daudzu konkursa dalībnieku spēju patiesi izprast runāto un atklāt klausītājam. Tika sniegti arī ieteikumi prasmju pilnveidei: izkopt dikciju, domāt par pareizu intonāciju un uzsvaru, runāt nesteidzoties, izvēlēties savam vecumam un interesēm atbilstošus daiļliteratūras darbus, kuri pašam runātājam nav par garu un sarežģītu.

Pasākuma mērķis bija bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Ar Konkursa palīdzību tiek attīsta bērnu un jauniešu skatuves runas kultūra, aktiermeistarības prasmes, sekmēta interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu.

Otrajai kārtai iesūtītos video priekšnesumus līdz 2022.gada 12.maijam vērtēs VISC izveidota vērtēšanas komisija.

 

Galerija

Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas video priekšnesumu konkurss
Atgriezties