Microsoft IT akadēmija

Vieta: ZRKAC
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: 10. - 11. klašu skolēni

Atgriezties