Individuālās konsultācijas pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei

Vieta: tiešsaistē/ klātienē ZRKAC
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: pedagogi

Līdz 22. jūnijam

Laiks pēc vienošanās

Atgriezties