Microsoft IT akadēmijas eksāmens

Vieta: Rīga, BDA
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolēni

Laiks tiks precizēts

Atgriezties