Kursi "Pagarinātās dienas grupas darba organizācija"

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā no 18. augusta līdz 19. augustam pl. 10.00 – 15.15 notiks kursi “Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”.

Programmas saturs nodrošinās pedagogu zināšanu un prasmju pilnveidi pagarinātās dienas grupas pedagogiem, apgūstot skolēnu patstāvīgās mācīšanās stratēģijas, skolēnu vecumposma attīstības īpatnības un saskarsmes psiholoģiskās likumsakarības. Programmas laikā pedagogi veidos praktisku materiālu, kuru varēs izmantot pagarinātās dienas grupas darbības plānošanā.

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecības.

Dalības maksa – 38 EURO.

Lektore – I. Gailīte.

Lūdzam semināru dalībniekus pieteikties līdz 12. augustam

Elektroniskā pieteikšanās šeit.

 

Atgriezties