Metodes “52 pakāpieni” mācību un audzināšanas darbam skolā

Jauno mācību gadu iesākot, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) pedagogiem piedāvā ne tikai metodiski vērtīgus, bet arī iedvesmojošu kursus “ Metodes “52 pakāpieni” mācību un audzināšanas darbam skolā” (6 st.). Kursi notiks divās daļās, pirmā nodarbība būs 25. augustā pl. 10.00 – 14.00, otrā pēc mēneša, vienojoties ar dalībniekiem par laiku un nodarbības formu – klātieni vai attālināti.

Pirmā daļa sastāv no teorētiskā materiāla, metožu izstrādātāju pamatojuma, pielietojuma piemēriem, pieredzes stāstiem no skolām, kurās šīs metodes tiek pielietotas, kā arī praktiskām darbnīcām metožu izmēģināšanai.

Otrā daļa notiek pēc noteikta laika, kas dots metožu izmēģināšanai skolu vidē, lai dalītos pieredzē, kā arī ģenerētu idejas jauniem metožu pielietošanas veidiem un integrēšanas iespējām mācību procesā. Praktiski pielietotās metodes tiek apkopotas un sagatavots lietojams materiāls jeb "špikeris" metožu pielietošanai.

Spēles metode ir viena no interaktīvajām mācību metodēm, kas motivē skolēnus mācīties, palīdz radīt interesi par apgūstamo vielu, pilnveidot dzīves prasmes un tās nostiprināt. “52 pakāpieni” ir izaugsmes kouču J. Jērānes un K. Vilcānes izveidotas metodes, kas balstītas uz ikdienas mācību procesā viegli integrējamām spēlēm un sniedz iespēju skolēniem attīstīt dažādas kompetences. Izveidotajā metodiskā materiālā “52 pakāpieni” ietilpst gan grāmata, gan darba lapas, gan asociatīvās kārtis, kas ir viegli lietojamas un izmantojamas audzināšanas stundās un mācību procesā. Materiāls ir saistīs ar caurviju prasmēm un kompetencēs balstītām mācībām. Metodes ir izmantojamas sociālo zinību stundās, valodu apguvē, kultūrā un mākslā, vēsturē u.c. mācību priekšmetos.

Metodiskais materiāls ir labs rīks klašu audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem, karjeras konsultantiem, psihologiem, pedagogu palīgiem un bibliotekāriem. Tas būs noderīgs arī, aizvietojot citus skolotājus, jo tajā ir iekļautas caurviju prasmes, vērtības un tikumi, kas jāattīsta visos mācību priekšmetos.

Lūdzam kursu dalībniekus pieteikties līdz 22. augustam, aizpildot pieteikuma formu šeit.

Kursu pasniedzēja: Kristīne Vilcāne, izaugsmes koučs, metožu autore

Dalības maksa - 26.00 EURO

Kursu dalībnieki saņems ZRKAC apliecību.

 

Atgriezties