Jelgavas uzņēmēji! Pašvaldības grantu programma gaida jūsu pieteikumus!

Aicinām Jelgavas valstspilsētas uzņēmējus no 1. līdz 31. augustam  pieteikties pašvaldības grantu programmai “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”. Atbalsta programma dos iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai. 

 Pieteikties granta saņemšanai var komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri reģistrēti Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā un veic saimniecisko darbību Jelgavas valstspilsētā un kuriem uz iesniegšanas un vērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu virs 150 euro, nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas vai tiesiskās aizsardzības process, kapitāldaļas nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādei, uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī cigarešu, tabakas izstrādājumu un alkohola ražošanu (izņemot alu, vīnu un sidru), juridiskā adrese reģistrēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī tie, kuri nav šīs programmas granta saņēmējs divus iepriekšējos kalendāros gadus.

Tāpat katram pretendentam sava projekta realizācijai būs jānodrošina līdzieguldījums 20-30%. Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, jāaizpilda pieteikuma veidlapas.

 

Atgriezties