Kursi pedagogiem "Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā"

ZRKAC piedāvā kursus pedagogiem ”Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā” (6 st.), kas notiks 25. augustā plkst. 13:00-17:30 tiešsaistē Zoom platformā. Pasniedzēja – praktiskā psiholoģe Iveta Aunīte.

Programma veidota saskaņā ar MK noteikumiem nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”.

Pamattēmas:

  • Audzināšanas mērķis, nozīme un paņēmieni
  • Digitālā laikmeta paaudžu raksturojums
  • Veiksmīgas paaudžu sadarbības principi. Bērncentrētas, cieņpilnas un pozitīvas bērnu un pedagogu saskarsmes veidošana
  • Veselīgas pašapziņas nozīme personības izaugsmē

Maksa par kursiem 18.00 EUR (vēl tikai augustā!).

Pietekšanās tiešsaistē: https://ej.uz/b62h

Vairāk informācijas, rakstot uz e-pastu inta.leilande@zrkac.jelgava.lv

 

Atgriezties