Dialogs izglītībā – pamats izaugsmei – augusta sanāksmes vadmotīvs

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi organizēja ikgadējo augusta sanāksmi Jelgavas valstspilsētas pedagogiem “Dialogs izglītībā - pamats izaugsmei”, kas notika triju dienu garumā no 24. līdz 26. augustam. 24. augustā Jelgavas kultūras namā notika sanāksmes atklāšana, kur dalībniekus uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne un Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Iedvesmu jaunajam mācību gadam varēja smelties Ulda Pāvula lekcijā un kā ierasts tika sveikti arī jaunieceltie izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.

Atklājot sanāksmi, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sacīja: “Izglītība ir Jelgavas prioritāte. Tāpēc būtisks ir iesaistīto pušu savstarpējais dialogs un darbs komandā, lai izvirzītu augstus mērķus un tos sasniegtu. Šogad papildus nāk klāt svarīgs uzdevums – atbalstīt tos, kuri nevar turpināt mācības savā dzimtajā zemē – Ukrainā. Novēlu skolotājiem veiksmi, izturību un savstarpēju sapratni.” Pedagogus uzrunāja arī Rita Vectirāne, Jelgavas domes piekšsēdētāja vietniece, novēlēja pedagogiem trīs lietas. Pirmkārt, drosmi mainīgajos apstākļos, kad nākotne nav lineārs šodienas turpinājums. Otrkārt, saglabāt cilvēcību ikdienā – apskāvienu, uzmundrinājumu. Treškārt, palikt atvērtiem un mācīties iziet ārpus skolas sienām.

Jauno mācību gadu uzsākot, ceļa vārdus pilsētas izglītības saimei sacīja Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Viņa aicināja skolotājus augt kopā ar saviem skolēniem, tanī pat laikā domājot par veiksmīgu sadarbību visos izglītības līmeņos, lai ikvienam skolotājam un skolēnam izaugsme būtu vērtība – kā pozitīva sajūta darot patīkamu darbu. Jelgavas pedagogu saimei jaunajā mācību gadā pievienojušies divapdsmit jaunie pedagogi – gan no projekta „Mācītspēks”, gan tikko ieguvušie pedagoga diplomu. Sveikti tika arī jaunieceltie izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki.

25. augustā notika izglītojoša nodarbība “Informatīvā kara metodes”, ko vadīja NBS apvienotā štāba Operatīvās plānošanas departamenta Komunikācijas pārvaldes priekšnieks Māris Tūtins, savukārt 26. augustā sanāksme noslēdzās ar Metodisko dienu.

Metodiskajā dienā pedagogiem bija iespēja uzzināt par skolēnu plašākas izglītības pieredzes iegūšanu, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, iepazīties ar IT mentoru laboratoriju un gūt atziņas, kā mērķtiecīgi izmantot tehnoloģijas mācību procesā.

Ierosmes telpā Jaunrades nams “JUNDA”, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, Jelgavas pilsētas bibliotēka, uzņēmuma SIA “Tomega” un VUGD Jelgavas pārstāvji prezentēja sadarbības iespējas, lai atbalstītu skolotājus un piedāvātu idejas kā dažādot mācību procesu, lai skolēns gūtu plašākas izglītības pieredzi.

IT mentoru laboratorijā diskutēja par mērķtiecīga atbalsta sniegšanu tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā, kā arī izvērtēja ilgstošas sadarbības iespējas savā starpā un pilsētas kontekstā. Tāpat “Atkarību izraisošo vielu profilakses darbs izglītības iestādē” tika prezentēts izveidotais metodiskais materiāls par atkarību profilaksi no pirmsskolas līdz pamatskolas posmam. Tas veiksmīgi jau ticis aprobēts pirmsskolas izglītības iestādēs – “Mācos Mācīties” un “Ķipari”. Ar materiālu iespējams iepazīties Metodisko dārgumu platformā, kas pieejama šeit.

Mācību jomu vadītāji domnīcā pārrunāja izaicinājumus, kas saistīti ar skolēnu prasmju vērtēšanu, kā procentuāli novērtēt apgūto prasmju līmeni. Savukārt darbnīcā “Digitālo rīku izmantošanas iespējas mācību procesā” dalībnieki varēja aizgūt idejas no konkursa “Mācies digitāli” izstrādātajiem materiāliem – digitālās spēles “Jautrā matemātika”, virtuālās izlaušanās istabas (par drošības noteikumiem) un video pamācības – “…pirms tautu deja koncerta”. Minētie materiāli arī pieejami platformā www.metodiskiedargumi.lv

Šī gada vadmotīvs – “Dialogs izglītībā – pamats izaugsmei” ir vērsts uz kopīgas spēku, jo tikai sadarbojoties visiem izglītības līmeņiem un tajos iesaistītajām pusē iespējams nodrošināt pilnvērtīgu skolēna izaugsmi. Esot ar atvērtu prātu, cilvēcisku siltumu un darot lietas kopā, varam atļauties būt drosmīgāki. Lai veiksmīgs jaunais darba cēliens, pietiek izturības un savstarpējas sapratnes!

 

Galerija

Pedagogu augusta konference "Dialogs izglītībā - pamats izaugsmei" un Metodiskā diena pedagogiem
Atgriezties