Individuālās konsultācijas pedagogiem digitālās kompetences pilnveidei

Vieta: Tiešsaistē/ klātienē Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: pedagogi

Līdz 30.09.

Atgriezties