Mācību jomas "Veselība un fiziskā aktivitāte" sanāksme

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: veselības un fiziskās aktivitātes skolotāji

Atgriezties