Matemātikas jomas sanāksme "Aktualitātes jomā un darbības plānošana"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: M. Jirgensone, M. Vunderliha

Dalībnieki: matemātikas jomas vadītāji izglītības iestādē

Atgriezties