Atbalsts 1.-3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: 1. klašu pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties