Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas sanāksme "Aktualitātes jomā un darbības plānošana"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: L. Vēvere, E. Lukjanska

Dalībnieki: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas pedagogi

Atgriezties