Kursi pedagogiem par bērnu tiesību aizsardzību

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs 28. oktobrī plkst. 9:00-15:30 organizē  kursus „Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.) tiešsaistē Zoom platformā.

Mērķauditorija – pedagogi un tehniskie darbinieki.

Programmas apguves laikā izglītības iestāžu pedagogi un darbinieki papildinās zināšanas par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, normatīvajā regulējumā, kā arī pilnveidos prasmes, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību.

Programma izstrādāta, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 662 (28.10.2014) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” atbilstoši MK noteikumiem Nr. 173 (01.04.2014.) ”Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

Programma saskaņota ar pašvaldību (nr. 34, 30.11.2021.).

Tiek izsniegta apliecība par profesionālās kompetences pilnveides programmas apguvi.

Programmas saturs

  • Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, normatīvajos aktos.
  • Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.
  • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
  • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.
  • Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi.

Maksa – 23 EUR.

Pieteikšanās tiešsaistē: https://ej.uz/cgh1

 

Atgriezties