Kursi "Sociālpsiholoģiskās sakarības lietišķajā vidē un profesionālo kvalitāšu saglabāšana konflikta situācijās"
Vieta: Svētes 33
Atgriezties