Aptaujā aicina jauniešus vērtēt Jelgavu

Šobrīd īstenojam Jelgavas valstspilsētas 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Jelgavas valstspilsētu kā dzīves, izglītības iegūšanas, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu: https://www.surveymonkey.com/r/86H8XLW

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un novērtējums! Ja uz kādu no jautājumiem nevari sniegt atbildi, atstāj to neatbildētu, bet tomēr lūdzam Tevi censties aizpildīt anketu pēc iespējas pilnīgāk!

Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi. Par personas datu apstrādi, lūdzu, skatīties šeit: https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/datu-aizsardziba/

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes Tava laika!

 

Informācija sagatavota Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestādē "Sabiedriskais centrs"

 

 

Atgriezties