Vai Latvijā, joprojām ir aktuāla diskriminācija uz vecuma pamata? Pasākums darba devējiem.
Atgriezties