Projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” dalībnieki gatavojas mācību materiālu aprobācijai

Nordplus projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” (Nr. NPAD-2021/10011) partneri tikās Valgas profesionālās izglītības centrā (Igaunija), lai pārrunātu jautājumus saistībā ar nākamo projekta posmu – pieaugušo izglītības skolotāju apmācību un mācību materiālu aprobāciju. Kopš iepriekšējās tikšanās partneri strādāja pie mācību materiāla angļu valodas versijas pilnveidošanas, materiāla lokalizācijas un pielāgošanas katras valsts un izglītības iestādes vajadzībām.

Tikšanās galvenā tēma tālākizglītības kursu organizēšana pieaugušo izglītības skolotājiem ar mērķi rast veidus, kā zaļo prasmju jautājumus integrēt pieaugušo neformālās izglītības programmās un iestāžu darbībā kopumā. Katra komanda sastāvēja no skolotājiem, kuri būs iesaistīti apmācību organizēšanā un programmas īstenošanā. Strādājot nacionālajās grupās, komandas plānoja mācību procesu un labās prakses stāstu veidošanu un pēc tam dalījās savās idejās ar partneriem. Katram partnerim ir jāsagatavo 2-3 labās prakses piemēri no skolotāju darba, kas būs pieejami plašākai sabiedrībai, izmantojot projekta emuāru un iestāžu tīmekļa vietnes.

Daudz diskusiju tika veltītas kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un dalībnieku atsauksmju apkopošanai, lai redzētu, kā dalībnieki vērtē izstrādāto materiālu un apmācību organizāciju. Tāpat partneriem bija liels prieks iepazīties ar Valgas profesionālās izglītības centra infrastruktūru, kurā ir daudz ekoloģisku, videi draudzīgu risinājumu, kas nodrošina efektīvu darbu. Kā vienu no piemēriem var minēt nulles atkritumu apmācības procesu kokapstrādes darbnīcās, kad tiek savākti visi koksnes atkritumi un no tiem ražotas briketes apkurei.

 

Galerija

Projekta “Zaļās prasmes zaļākai dzīvei” dalībnieki gatavojas mācību materiālu aprobācijai
Atgriezties