Google mākoņpakalpojumu izmantošanas iespējas izglītības procesā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties