Mazās mācīšanās grupas pirmsskolā

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Dakne, I. Vicupa

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki

Atgriezties