Pirmsskolas un sākumskolas kolēģu tikšanās - diskusija "Pēctecīga pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: A. Rasiņa, E. Sproģe, I. Birziņa

Dalībnieki: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

Atgriezties