Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: O. Grundāne, V. Cielava

Dalībnieki: pedagogi

Atgriezties