Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) "
Vieta: Svētes 33

Ja jums ir izsniegts kupons uz kursiem, to var apskatīt un pieteikties apmācību grupā mūsu mācību iestādē CV un vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/, autentificējoties caur latvija.lv, vai arī sazinoties ar mums pa telefonu 63012158, 63012159, 26602618, vai e-pastu: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv, lai vienotos par apmācību uzsākšanu.

Apmācības tiek īstenotas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru

ESF projektu  „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001 ietvaros

 

Atgriezties