SLA veidošana un pielietošana stundās

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: M. Actiņa

Dalībnieki: veselības un fiziskās  aktivitātes jomas pedagogi

Atgriezties