Seminārs "Bērna attīstībā balstītu prasmju veidošana" 2. nodarbība

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: PII vadītāju vietnieki

Atgriezties