Pēcsemināra tērziņš "Vide pirmsskolas izglītības pedagoģiskajā procesā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: Cēsu pirmsskolas izglītības skolotāji

Atgriezties