Pētniecisko prasmju attīstība dabaszinībās

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane, E. Sproģe

Dalībnieki: sākumskolas dabaszinātņu skolotāji

Atgriezties