ZRKAC noslēgušās mācības septītajā kārtā projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Publicēšanas datums: 21.11.2022.

ZRKAC, sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas ietvaros, īstenoja mācības pieaugušajiem divās programmās.

Īpaši liela atsaucība bija par iespēju apgūt grāmatvedības pamatus, ko ļoti augstu novērtēja visi kursu dalībnieki. 9. augustā šie 20 jaunie grāmatvedības speciālisti sekmīgi nokārtoja gala pārbaudījumu un saņēma LR IZM apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmā “Grāmatvedības uzskaites pamati” (160 stundas). Savās sajūtās dalījās viena no kursa dalībniecēm: “Augstu novērtēju pasniedzēju profesionalitāti, jo visi pasniedzēji bija praktizējoši grāmatveži, un tādēļ nodarbībās regulāri tika analizēti konkrēti praktiskie aspekti  grāmatvedības praksē”. Cita dalībniece atzīmēja, ka nodarbības noritēja ļoti mūsdienīgi- katram dalībniekam bija nodrošināta iespēja strādāt ar datoru.

ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā  Profesionālās tālākizglītības programmas “Metālapstrāde” ar kopējo ilgumu 480 mācību stundas un iegūstamo kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”  apguve noslēdzās 1.novembrī. Programmas noslēgumā izglītojamajiem kārtoja profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, apliecinot savas profesionālās kompetences gan teorētiskajos jautājumos, gan praktiskā pārbaudes darbā – noteiktu kontrolparaugu metināšanā. Četri izglītojamie to veica šī gada 1.novembrī. Visi gala pārbaudījumu nokārtoja ar ļoti labiem rezultātiem, saņemot profesionālās kvalifikācijas apliecības.

Šajās mācībās varēja piedalīties  strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Profesionālās pilnveides izglītības programmu vai profesionālās tālākizglītības programmu apguves izmaksas 90-95% apmērā sedza Eiropas Savienības fondi un valsts, bet strādājošā līdzmaksājums bija tikai 5-10%.

Lai sekotu līdzi projekta aktivitātēm, aicinām apmeklēt www.macibaspieaugusajiem.lv un www.zrkac.lv tīmekļa vietnes.

 

Atgriezties