Kā kārtot vienkāršā ieraksta grāmatvedību

Mērķa auditorija

Interesenti, kuri kārto sava uzņēmuma grāmatvedību vai arī pārrauga grāmatvedības uzskaiti savā uzņēmumā un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas zināšanas par vienkāršā ieraksta grāmatvedību un aktuālo grāmatvedībā.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 4 mācību stundas, kas tiek organizētas tiešsaistē. Vienas mācību stundas ilgums- 45 minūtes.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63082101, 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv

 

Atgriezties