Lokālpatriotisms un skolēnu piederības sajūtas stiprināšana Jelgavas valstspilsētai

Vieta: Jelgavas Vecpilsētas māja
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji

Atgriezties