Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: A. Rasiņa

Dalībnieki: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā/metodiķi

Atgriezties