Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā seminārs "Sistēma un pēctecība plānošanā"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: S. Joma

Dalībnieki: Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un vietnieki izglītības jomā

Atgriezties