Diagnosticējošais darbs latviešu valodā un latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3. klasei

Vieta: skolās/ izglītības iestādēs
Atbildīgais: A. Mināte, Skolu direktori

Dalībnieki: 3. klašu izglītojamie

20.02.-24.02. pēc skolu sastādīta grafika

Atgriezties