Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ar Eiropas savienības finansiālo atbalstu realizē programmu "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā". Programmas mērķis ir veicināt procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanu ar mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu augstākas pievienotās vērtības radīšanai komersantu darbības procesos, kas veicinātu Latvijas konkurētspējas priekšrocības.

Pieejamais finansējums 37 500 000 euro

Atbalsta veidi: līdz 5 000 euro 100% sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem līdz 100 000 euro 30% - 60% komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām

Attiecināmās izmaksas:

 • saskaņā ar digitālās attīstības ceļa karti: gatavo risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādes, uzstādīšanas un pielāgošanas izmaksas
 • konsultāciju izmaksas par konkrēto iekārtu, programmatūru, risinājumu, komercdarbības stratēģisko vadību digitalizācijas jomā

Pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA, ir jāvēršas EDIC - Eiropas Digitālās inovācijas centrā, Latvijas IT klasteris (dih.lv), lai veiktu digitālā brieduma testu un saņemtu digitālās attīstības ceļa karti.

Atbalsts paredzēts gatavo risinājumu iegādei šādu procesu digitalizācijas uzlabošanā:

 • administratīvo
 • personāla vadības
 • pārdošanas
 • resursu pārvaldības
 • datu pārvaldības
 • transporta un loģistikas
 • ražošanas un kvalitātes kontroles
 • operatīvās vadības
 • stratēģiskās vadības
 • IKT produktu, tehnoloģiju, drošības

Pieteikuma iesniegšana LIAA www.business.gov.lv. Vairāk informācijas un pakalpojums pieejami šeit.

Projekta gaita: EDIC tests un ceļa karte

Pakalpojums pieejams komersantiem kā grants procesu digitalizācijas darbībām, ko LIAA apmaksā pēc darbību sekmīgas īstenošanas.

Atgriezties