Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. un 6. klasēm

Vieta: Izglītības iestādēs
Atbildīgais: A. Mināte, Skolu direktori

Dalībnieki: 3. un 6. klašu izglītojamie

Pēc skolu sastādīta grafika

Atgriezties