Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas seminārs "Modes vēsture 19. gs."

Vieta: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
Atbildīgais: L. Vēvere, E. Lukjanska

Dalībnieki: jomas pedagogi

Atgriezties