Tehnoloģiju jomas sanāksme "Tehnoloģiju joma un tehniskā jaunrade"

Vieta: Jaunrades nams "Junda"
Atbildīgais: N. A. Poga, U. Pekša

Dalībnieki: jomas pedagogi

Atgriezties