Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā"

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: K. Romanovska

Dalībnieki: jomas pedagogi

Atgriezties