Diferenciācija mācību stundā

Vieta: Tiešsaistē
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: mācību jomu vadītāji, direktoru vietnieki metodiskajā darbā pēc pieteikuma

Atgriezties