Tikšanās ar rakstnieku A. Jundzi "Mīti un rakstniecība"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Strode, D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: latviešu valodas pedagogi

Atgriezties