Darbnīca "Zaļumi bērna ēdienkartē" 2. nodarbība

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Dakne, L. Lapiņa

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties