Konkursa "Mācies digitāli" darbu iesniegšana

Vieta: Staļģenes vidusskola
Atbildīgais: V. Cielava

Dalībnieki: 4. klašu skolēni

Līdz 13.04. plkst. 12:00

Atgriezties