Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs

Vieta: Izglītības iestādēs
Atbildīgais: A. Mināte, Skolu direktori

Dalībnieki: 9. klašu izglītojamie

No 24.04. līdz 28.04.

Atgriezties