Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktajām minimālajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 631, Rīgā 2018. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 46 22. §) Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC Apliecība


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 11 stundas, kas tiek organizētas divās dienās- klātienē vai attālināti. Nodarbībās tiek izmantotas lekcijas, praktiski uzdevumi, pieredzes, piemēru un dokumentu analīze, situāciju analīze, diskusijas.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.:  63012155
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties