Mācību jomu vadītāju sanāksme ”Aplikāciju izmantošana mācību darbā”

Vieta: JVĢ
Atbildīgais: D. Pētersone -Gūtmane

Mērķauditorija: mācību jomu vadītāji

Atgriezties