Tiek uzsākta projekta SMEPRO 2 īstenošana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" (ZRKAC) uzsācis darbu projekta LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2/ īstenošanā.

Projekta mērķis: Projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 14.11.2023. (7 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:
Bauskas novada pašvaldība (LV)
Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV)
Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (LV)
Jelgavas novada pašvaldība (LV)
Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

ZRKAC galvenās plānotās aktivitātes:

  1. Papildināt izveidoto Resursu centru ar jaunām tehnoloģijām.
  2. Organizēt Zemgales reģiona izgudrojumu un inovāciju festivālu Minox Zemgale 2023 un meistarklasi “Eksperimentāla un inovatīva pieredze gastronomijas nozarē” .
  3. Izveidot video “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsācējiem un attīstītājiem Jelgavas valstspilsētā”.
  4. Organizēt ekskursiju- pieredzes apmaiņu un prototipēšanas praktisko darbnīcu "No idejas līdz prototipam" jaunajiem uzņēmējiem un interesentiem.

ZRKAC kopējais budžets projektā 48749,10 EUR
t.sk. ZRKAC līdzfinansējums- 4874,91 EUR

Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir 323 766,57 EUR.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Atgriezties